Εισαγωγή

Έχουμε την λύση για την εισαγωγή προϊόντων σας. Σας αντιπροσωπεύουμε στην πλήρη διαδικασία του εκτελωνισμού και διασφαλίζουμε την ομαλή εισαγωγή εμπορευμάτων σας.

Άμεση παράδοση στην αποθήκη σας ή όπου αλλού μας υποδείξετε

Εξαγωγή

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων από την αποθήκη σας και την παράδοση στο αρμόδιο τελωνείο όπου γίνεται και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.

Διασφαλίζουμε την ομαλή εξαγωγή των προϊόντων σας.

Transit

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες της διακίνησης των εμπορευμάτων σας από ένα σημείο σε άλλο, επί τελωνειακού εδάφους της κοινότητας.

Διασφαλίζουμε τον σωστό χειρισμό του εκτελωνισμού τους.

Αποταμίευση

Αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων με την τοποθέτηση των εμπορευμάτων σας σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από τις τελωνειακές αρχές της χώρας.

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να πετύχετε προσωρινή αναστολή καταβολής των αναλογούντων δασμών και φόρων.