Οι υπηρεσίες που προσφέρει το εκτελωνιστικό μας γραφείο και αναλύονται παρακάτω είναι :

1. Εισαγωγές – Εξαγωγές εμπορευμάτων | 2. Εφόδια πλοίων | 3. Αποταμίευση | 4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τελωνειακά θέματα
5. Συλλογή απαραίτητων για τον εκτελωνισμό εγγράφων | 6. Υπολογισμός δασμών και φόρων | 7. Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου

Έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε εξολοκλήρου την διαδικασία της εισαγωγής των εμπορευμάτων σας. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε τον χαμηλότερο ναύλο της αγοράς για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα μας καθώς συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ναυτικά πρακτορεία στη συνέχεια αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό τους στο αρμόδιο Τελωνείο και τέλος την οδική μεταφορά των εμπορευμάτων από το Τελωνείο στην αποθήκη σας ή όπου αλλού μας υποδείξετε.

Στα πλαίσια της διαδικασίας της εξαγωγής, παραλαμβάνουμε τα επίσημα παραστατικά από την έδρα σας, αναλαμβάνουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων από την αποθήκη σας και την παράδοση στο αρμόδιο Τελωνείο όπου γίνεται και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.

Αναλαμβάνουμε τις τελωνειακές διαδικασίες που απαιτεί ο εφοδιασμός πλοίων, Αεροσκαφών, Διπλωματικών Αποστολών κλπ.

 

Αξιοποιώντας την εμπειρία τριάντα και πλέον ετών έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές για τα ισχύοντα τελωνειακά καθεστώτα.

Σκοπός μας δεν είναι απλά να εκτελωνίσουμε και να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας. Θέλουμε να γίνουμε ένας σημαντικός συνεργάτης σας και αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής σας δραστηριότητας, δίνοντας σας τις γνώσεις και τις συμβουλές μας για 100% αποτελεσματική διαχείριση των εισαγωγών ή των εξαγωγών σας.

Αν θέλετε να μάθετε πόσο ακριβώς θα σας κοστίσει ο εκτελωνισμός αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας που επιθυμείτε να αποκτήσετε επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Θα αναλάβουμε να διεκπεραιώσουμε όλες της απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή του οχήματος στην χωρά μας.

Θα αναλάβουμε να διεκπεραιώσουμε όλες της απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή του οχήματος στην χωρά μας.

 

Ζητήστε μας να σας κάνουμε μια εκτίμηση του κόστους της εισαγωγής σας.

 Μπορούμε να σας παρέχουμε με ακρίβεια, προκοστολόγηση της εισαγωγής, ανάλογα με τους όρους που έχετε συμφωνήσει με τον προμηθευτή σας (π.χ CIF, FOB).

Είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες εμπορεύματα, και αφορά στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από τις τελωνειακές αρχές, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Για να εξέλθουν από την αποθήκη προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση θα πρέπει να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι.

Αναλαμβάνουμε λοιπόν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις τελωνειακές αρχές ώστε να πετύχετε προσωρινή αναστολή της καταβολής των αναλογούντων δασμών και φόρων.

.

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή όλων των απαραίτητων για τον εκτελωνισμό εγγράφων από την εταιρεία σας, από τράπεζα, από το πρακτορείο ή μεταφορική εταιρεία που συνεργάζεστε.

Για την εισαγωγή Για την εξαγωγή
• Τιμολόγιο αγοράς (invoice)   • Τιμολόγιο πώλησης (invoice)
• Κιβωτολόγιο (Packing list )   • Κιβωτολόγιο (Packing list )
• Φορτωτική (bill of Landing or CMR) • Δελτίο αποστολής
• Εξουσιοδότηση* (Authorization) • Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής και προορισμού.
• EORI** • Αριθμό ειδικού μητρώου εξαγωγέα (ενημερωμένο για το τρέχον έτος)
• Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής • Εξουσιοδότηση*
• EORI**

Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή & σφραγίδα εταιρείας.
** Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

 

Επαγγελματικές υπηρεσίες εκτελωνισμού!

Επικοινωνήστε με έμπειρους εκτελωνιστές:

Ζητήστε την προσφορά σας!