Έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε εξολοκλήρου την διαδικασία της εισαγωγής των εμπορευμάτων σας. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε τον χαμηλότερο ναύλο της αγοράς για την μεταφορά των εμπορευμάτων στη χώρα μας καθώς συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα ναυτικά πρακτορεία. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε τον εκτελωνισμό τους στο αρμόδιο Τελωνείο και τέλος την οδική μεταφορά των εμπορευμάτων από το Τελωνείο στην αποθήκη σας ή όπου αλλού μας υποδείξετε.

Στα πλαίσια της διαδικασίας της εξαγωγής, παραλαμβάνουμε τα επίσημα παραστατικά από την έδρα σας, αναλαμβάνουμε την παραλαβή των εμπορευμάτων από την αποθήκη σας και την παράδοση στο αρμόδιο Τελωνείο όπου γίνεται και ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.

Η κοινοτική διαμετακόμιση αφορά την διακίνηση εμπορευμάτων από ένα σημείο σε άλλο, επί τελωνειακού εδάφους της κοινότητας, χωρίς δασμούς ή φορολογικές επιβαρύνσεις. Yπάρχουν δύο είδη διαμετακόμισης, η εξωτερική και η εσωτερική. Η εξωτερική διαμετακόμιση (Τ1) αφορά μη κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που θεωρείται ότι χάνουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα. Η εσωτερική διαμετακόμιση (Τ2) αφορά κοινοτικά εμπορεύματα τα όποια διακινούνται από ένα σημείο της κοινότητας σε άλλο, αλλά διέρχονται από μια ή περισσότερες χώρες της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία, Λιχτενστάιν).

Αναλαμβάνουμε τις τελωνειακές διαδικασίες που απαιτεί ο εφοδιασμός πλοίων, Αεροσκαφών, Διπλωματικών Αποστολών κλπ.

Αξιοποιώντας την εμπειρία τριάντα και πλέον ετών έχουμε την δυνατότητα να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλές για τα ισχύοντα τελωνειακά καθεστώτα. Σκοπός μας δεν είναι απλά να εκτελωνίσουμε και να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα σας. Θέλουμε να γίνουμε ένας σημαντικός συνεργάτης σας και αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής σας δραστηριότητας, δίνοντας σας τις γνώσεις και τις συμβουλές μας  για 100% αποτελεσματική διαχείριση των εισαγωγών ή των εξαγωγών σας.

Είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες εμπορεύματα, και αφορά στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από τις τελωνειακές αρχές, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων. Για να εξέλθουν από την αποθήκη προκειμένου να διατεθούν στην κατανάλωση θα πρέπει να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Αναλαμβάνουμε λοιπόν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες στις τελωνειακές αρχές ώστε να πετύχετε προσωρινή αναστολή της καταβολής των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Ζητήστε μας να σας κάνουμε μια εκτίμηση του κόστους της εισαγωγής σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε με ακρίβεια, προ κοστολόγηση της εισαγωγής, ανάλογα με τους όρους που έχετε συμφωνήσει με τον προμηθευτή σας (π.χ CIF, FOB).

Αναλαμβάνουμε την παραλαβή όλων των απαραίτητων για τον εκτελωνισμό εγγράφων από την εταιρεία σας, από τράπεζα, από το πρακτορείο ή μεταφορική εταιρεία που συνεργάζεστε.

Για την εισαγωγή

Για την εξαγωγή

• Τιμολόγιο αγοράς (invoice)

 

• Τιμολόγιο πώλησης (invoice)

• Κιβωτολόγιο (Packing list )

 

• Κιβωτολόγιο (Packing list )

• Φορτωτική (bill of Landing or CMR)

• Δελτίο αποστολής

• Εξουσιοδότηση* (Authorization)

• Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής και προορισμού.

• EORI**

• Αριθμό ειδικού μητρώου εξαγωγέα (ενημερωμένο για το τρέχον έτος)

• Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής

• Εξουσιοδότηση*

• EORI**

Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής από δημόσια αρχή & σφραγίδα εταιρείας.
** Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται από αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Το T2L είναι ένα απαραίτητο πιστοποιητικό που συνοδεύει τα εμπορεύματα τα οποία διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής ένωσης. Αναλαμβάνουμε την έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού  με το οποίο αποδεικνύεται ο Κοινοτικός χαρακτήρας των εμπορευμάτων.

 

Εξυπηρετούμε όλα τα τελωνεία της Αττικής (Πειραιά, Κερατσινίου, Ελευσίνας, Σπάτων)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ